Centrum odborné přípravy

Centrum odborné přípravy

Centrum odborné přípravy Vincenze Priessnitze v gastronomických a potravinářských oborech - středisko praktického vyučování v restauraci Wiener Keffeehaus začalo fungovat, co by školská právnická osoba, s prvním zářijovým dnem nového školního roku 2015/2016.

Praktické vyučování zde pod vedením učitelů a instruktorů odborného výcviku v současné době vykonává 45 žáků Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. V blízké době se počítá s navázáním užší spolupráce v zajištění praxe také pro další školy v regionu i mimo něj. Během výuky praktických činností se tak zde na reálném pracovišti mají možnost setkávat žáci všech tří ročníků učebních oborů kuchař - číšník, cukrář, pekař a jednoho maturitního oboru  Gastronomie.

Středisko praktického vyučování disponuje nejmodernějším technologickým vybavením splňujícím náročné požadavky pro výuku současných trendů.  Suterén budovy  v sobě ukrývá centrální kuchyni s umývárnou kuchyňského a jídelního nádobí, cukrářskou a pekařskou dílnu, skladovací prostory s přípravnami a velkou chladírnou, dále výukové prostory a také nutné hygienické zázemí pro žáky i personál restaurace.
V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurační a kavárenská část s otevřenou kuchyní, která umožňuje tzv. front cooking, čili vaření před zraky hostů restaurace. Tento moderní trend si získává oblibu u stále větší skupiny zákazníků a činí tak samotnou přípravu i dohotovení pokrmů před jejich zraky ještě zajímavější a lákavější. Pro přípravu pokrmů  jsou používány  čerstvé, sezónní suroviny, velký důraz je také kladen na místní a regionální produkty. Hosté restaurace a kavárny tak mohou ochutnat z pestré nabídky zákusků a dezertů, práce baristů je prezentována bohatým sortimentem káv, kávových specialit a jiných teplých nápojů. Pro výuku barmanů a someliérů je zde dostatečně vybavený bar, vinotéka a výčepní zařízení s třemi druhy piva.

Druhé nadzemní podlaží budovy v sobě skrývá dvě prostorné učebny určené pro teoretickou výuku odborných předmětů s možností pořádání různých odborných kurzů a seminářů.

Celá budova SPV je protkána moderními audiovizuálními technologiemi, které umožňují například přenos obrazu a zvuku z centrální kuchyně do výukových místností, nebo na velkoplošné obrazovky umístěné v restaurační a kavárenské části. Lektor tak může využívat při své práci moderní kuchyňské vybavení a zároveň dodržovat hygienické požadavky včetně systému HACCP, jeho práci pak účastníci mohou sledovat i mimo samotné pracoviště lektora a být s ním ve spojení přes náhlavní audio soupravu s bezdrátovým přenosem.

Centrum odborné přípravy Vincenze Priessnitze v gastronomických a potravinářských oborech - středisko praktického vyučování je tak svou komplexností, rozsahem služeb i formou poskytování odborného vzdělávání jedinečným a unikátním vzdělávacím subjektem, který nelze nalézt nikde nejen v rámci regionu, ale také v celé České republice.

Díky těmto výše popsaným skutečnostem si klademe za náš hlavní cíl vychovávat z našich žáků v reálném prostředí se skutečnými hosty a zákazníky moderní gastronomické odborníky, kteří obstojí na dnešním trhu práce, a to jak svými znalostmi a dovednostmi získanými během svého teoretického a praktického vzdělávání,  tak i svým individuálním a profesionálním přístupem k hostům.

Ing. Tibor Macík, ředitel SPV